Grattis Christina Eriksson!

Du är månadens bästa anställda medarbetare i september 2018. - Utsedd av Rutstäds kunder!!! Detta ska ses som ett erkännande...

av hennes servicevilja och noggrant utförda arbete!